Ons Glo en Bely ...

Ons roeping is om uit Hom, deur Hom en tot Hom te lewe.

 • Soli Deo Gloria: Aan God Alleen die eer
 • Sola Christo: Deur Christus alleen
 • Sola Gratia: Slegs deur genade
 • Sola Fide: Slegs deur geloof
 • Sola Scriptura: Slegs die skrif

Ons Doelwitte ...

 • Verheerlik God
 • Verkondig die blye boodskap
 • Dissipels vir Christus

Ons Waardes ...

 • Aanbidding
 • Hartgrondige bekering
 • Dissipelskap
 • Genadewerk
 • Liefdevolle verhoudings