Geskiedenis

Die Gereformeerde Kerk Ontdekkers is op 6 Augustus 1966 gestig  en ons kan terugkyk en sien dat die Here sy Kerk in die holte van Sy hand hou. Op 6 Augustus 1991 was die gemeente 25 jaar oud . Op die gedenkplaat agter in die kerk, is die woord “EBEN-HAESER ” wat beteken: Die Here het ons tot hier gehelp. Dit geld vandag nog.

In Junie 2012 het die Gereformeerde Kerk Roodepoort ontbind en het 130 lidmate met attestate oorgekom na Ontdekkers gemeente.

GK-Ontdekkers-Kerk